viernes, 26 de octubre de 2012

AdéuAdéu

Les maresmes del món
em maregen
ai
em maregen
ai
no em mereixen
les maresmes del món
ai
del món
ai
del món
ai
del mort
ai
i la Mort
ai
benvinguda
la Mort
ai
la Mort
ai 
i l’Amor